Snabb Kontakt

Öppna Snabb Kontakt

ROT Avdrag på arbetskostnaden

Alla tak får en massa påväxt av mossa, alger och lavar, detta ger ett tråkigt utseende och med fukt som samlas som i längden resulterar i frostprängningar av takpannorna. Och gör att fukt tar sig in under det skyddande yttertaket och in i underliggande konstruktion med vattenskador, fukt och mögel som följd. Taktvätt gör så att du slipper detta.

Efter taktvätt

Efter att all mossa lav och alger tvättats bort kan vi om du vill behandla takpannorna så att ingenting kan växa på taket, tiden är begränsad men det kan hålla i 3-6 år beroende på de yttre förutsättningarna där ditt hus är. Takbehandling görs på betongtak och tegeltak.

eWest Group Tak Tvätt o Målning

Målning av takpannor

När taket är tvättat och medel mot mossa och alger är lagt. Då målar vi dina takpannor med en hållbar betongtakfärg. Du kommer att få ett nytt tak som håller i upp till 20 år till, utan att behöva lägga 800 - 900 kr/kvm för ett nytt tak. Takmålning blir finare än ett nytt betongtak eller plåttak.

Färgen vi använder är en speciellt framtagen färg anpassad för olika typer av takpannor. Färgen klarar de mest krävande påfrestningarna. En av de viktigaste egenskaperna hos en riktigt bra takpannefärg är en otrolig vidhäftning. Betongpannor, zandapannor m.fl. räknas som poröst material med sugande egenskaper. Därför är det viktigt att färgen fäster bra.

En annan viktig egenskap är att den står emot temperaturväxlingar. Ett tak en varm sommardag kan lätt uppnå temperaturer kring 50-80 grader och vintertid med snö och is beroende på förutsättningar så kan vi komma ner så lågt som -30 grader. Detta är inget problem för vår färg. Även solens UV-strålning påverkar takpannor på olika sätt och bryter ner dess pigment med tiden.
Färgen vi använder uppvisar mycket stor motståndskraft mot solens UV-strålning, vilket gör att färgen behåller sin nyans under flera år framöver. För att förebygga ett påskyndat åldrande och slitage från väder och vind rekommenderar vi vår unika behandling som ser till att hålla taket fritt från påväxt och smuts.

Låt oss behandla ditt målade tak regelbundet för att se till att det hålls rent och fräscht över hela garantitiden. Kontakta oss för mer info.

Målning av Betongpanner

Tak Plåt

- Vi målar ditt plåttak, plåtfasad, plåtskorsten m.m.

Nymålat och välgjort takplåt gör stor skillnad i intrycket av ett tak, och gör att byggnaden ser ut som på nytt igen. För att en takplåt målning ska bli rätt utförd krävs särskild kunskap och stor noggrannhet på området.

Vi på eWest Group har lång erfarenhet av takplåts målning och vidtar alla åtgärder för att få det bästa och mest hållbara resultatet. Vi utför alltid tvätt och målning anpassat efter takets förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid detaljer och att arbetet blir hantverksmässigt utförd enligt konstens alla regler. Vi ser till att du får ett bra resultat För att garantera att den målade takplåten blir lyckad och att färgen håller länge, krävs ett ordentligt grundarbete.

Därför använder vi på eWest Group oss alltid av speciell högtryckstvätt på all plåt innan målningen genomförs. På så sätt skapar vi en jämn och ren yta och får därför de bästa förutsättningarna för att resultatet ska hålla länge. Därför kan du vara säker på att få ett vackert tak. När du behöver takplåtsmålning i Halland, kontakta oss så ger vi dig en kostnadsfri offert!
Kontakta oss för mer info.

Tegeltak Tvätt

Tegelpannor tvättas och behandlas samma som betongtak.
Men vi målar Ej tegeltak p.g.a att färgen inte kan garanteras sitta kvar på tegeltak.


eWest Group målar ditt plåttak och plåtfasad

Adress


Enterprise West
Klarbärsvägen 9
311 93 Långås
0346 - 93 101
0702 - 44 90 33

Karta