Snabb Kontakt

Öppna Snabb Kontakt

Nu är det Taktvätt och Takmålning.
Bara strålande väder hoppas vi på.
så att vi hinner med alla Tak o Fasader.
Ring Thomas snarast, innan vi blir fulltecknade

0702 - 44 90 33.

Var värmen i villan ojämn och kalla radiatorer?
Gör en kostnadsfri analys av systemvätskan.

Ring och bestäm en tid för analysen

0702 - 44 90 33

Taktvätt och Takmålning

Vi Målar Dig Ett Nytt Tak

  - Taktvätt


Alla tak får en massa påväxt av mossa, alger och lavar, detta ger ett tråkigt utseende och med fukt som samlas som i längden resulterar i frostprängningar av takpannorna. Och gör att fukt tar sig in under det skyddande yttertaket och in i underliggande konstruktion med vattenskador, fukt och mögel som följd.


 - Takbehandling


Efter att all mossa lav och alger tvättats bort kan vi om du vill behandla takpannorna så att ingenting kan växa på taket, tiden är begränsad men det kan hålla i 3-6 år beroende på de yttre förutsättningarna där ditt hus är.


 

 - Takmålning


När taket är tvättat och medel mot mossa och alger är lagt. Då målar vi efter c:a 2 - 7 dagar dina takpannor med en hållbar betongtakfärg. Du kommer att få ett nytt tak som håller i upp till 20 år till, utan att behöva lägga 800 - 900 kr/kvm på ett nytt tak.


 

 - Plåttak


Nymålat och välgjort takplåt gör stor skillnad i intrycket av ett tak, och gör att byggnaden ser ut som på nytt igen. För att en takplåtsmålning ska bli rätt utförd krävs särskild kunskap och stor noggrannhet på området.


 

 - Tegeltak


Vi tvättar och behandlar enbart tegeltaken. Då färg har förmågan att inte fästa på tegel, teglet har lite porer för att färgen skall fastna ordentligt.


-Garanti


När vi målat dig ett nytt tak med garanti på färg 5 år och utförd målning 10 år, är du väl skyddad..


Läs Mer - Tak Tvätt o Målning

Vi Förädlar Din Villa

Energieffektivisering Villans Värmesystem

-Fri Kontroll av Era System


Vi mäter systemvattnet samt om du har beläggningar och magnetit i villans värmesystem. Systemvattnet har alltid för mycket syre och detta ger korrosion och senare beläggningar. Ledningsförmågan ökar då radikalt. Vi energieffektiviserar den till sin optimala nivå.

-Beställ Rengöring


Beställ rengöring här så minskar du utebliven värme, underhålls- och driftskostnader i vissa fall över förväntan. Vid rengöringen av värmesystemet innebär det att få systemvätskan till sin optimala nivå. Alla de kraftiga beläggningarna, filtreras bort och det blir fritt från aggressiva gaser.

 

-Kreativa Lösningar


När vi rengör systemen går vi alltid igenom hela systemet. Oftast upptäcks då även del tekniska problem, detta blir du som kund underrättad om. Mindre tekniska problem löser vi under pågående rengöring, utan extra kostnad för Er. Alla dessa tekniska problem får ni på ett protokoll.


 

-Miljöeffektivt = Ekonomiskt


Det bästa med att ha ett rent system är:

  • Alltid en behaglig värme i alla rum.
  • Miljöaspekterna 'energi' och 'innemiljö' stärks.
  • Du får ett miljöintyg.
  • Du sparar även ett stort antal kronor på energikostnaden.

 

-Serviceavtal med Support


Ett serviceavtal med oss gör att villan håller sin standard gällande lägre energiuttag för Värme. En årlig genomgång och kontroll gör att ni som villaägare kan ägna Er åt annat istället.


-Garanti


Med garanti på utförd rengöring och återkommande kontroller gör att energisystemen alltid ligger på den optimala energieffekten.


Läs Mer - Energieffektivisering Villa

Adress


Enterprise West
Klarbärsvägen 9
311 93 Långås
0346 - 93 101
0702 - 44 90 33

Karta